حفاظ شاخ گوزنی

نصب حفاظ شاخ گوزنی برای آپارتمان

ساخت و نصب حفاظ شاخ گوزنی برای آپارتمان مسکونی با ارتفاع 90 سانتی متر و رنگ قهوه ای

اطلاعات حفاظ
آدرس اجرای پروژه
اطلاعات حفاظ

نوع حفاظ : شاخ گوزنی
رنگ : قهوه ای
ارتفاع : 90 سانتی متر
تراکم : 10 سانتی متر

آدرس اجرای پروژه
فهرست
تماس تلفنی پیام واتساپ